Hvordan skilles to magneter fra hinanden?

Hvordan skilles to magneter fra hinanden?
13. marts 2021
Hvordan skilles to magneter fra hinanden?

Når du modtager magneter fra os, vil magneterne ofte sidde fast på hinanden og din første opgave bliver derfor at skille dem fra hinanden, før du kan bruge dem. Det er sjældent et problem, men vi har et par gode råd, der kan gøre det lidt nemmere. Først to tommelfinger-regler:

  1. Forsøg aldrig at brække magneter fra hinanden. Ofte vil det være næsten umuligt at brække magneter fra hinanden og resultatetet er typisk at magneterne knækker i mindre stykker.
  2. I stedet for at brække magneterne fra hinanden, skal de "glide" fra hinanden. Læs mere om dette nedenunder.

Små flade magneter

Små flade magneter med en højde på 0,5 mm til cirka 3-4 mm, skilles bedst fra hinanden ved at "glide" magneterne fra hinanden ved brug af to fingre. Så tag de to magneter der sidder sammen og placer dem mellem tommelfinger og pegefingre og glid dem forsigtigt fra hinanden. Vær ekstra forsigtig hvis magneterne er meget tynde og lange, da de nemt kan knække.

Prøv aldrig at brække magneterne fra hinanden da det er helt sikkert, de knækker. De skal altid glide fra hinanden.

Lidt større magneter

Magneter der er for store til at have mellem to fingre, skal stadig glides fra hinanden. Hvordan du gøre det afhænger meget af magneternes størrelse og form. Du kan for eksempel holde magneterne med venstre hånd, men du glider en magnet af med højre hånd. Eller du kan sætte to sammensatte magneter på et stykke metal og glide den øverste magnet af.

Store magneter

Hvis du har brug for at skille to store magneter fra hinanden, er det sikkert fordi, de ved at uheld er blevet tiltrukket af hinanden. Det er farligt, da det kan skade både dine fingre og magneter.
For at adskille to store magneter kan du bruge et bord med en skarp bordkant. Placer magneterne således at den ene magnet er på bordet, mens den anden magneter stikker ud over bordkanten. Så presser du ned på begge magneter. Og fordi den ene magnet ligger på bordet, skulle den anden magnet glide af og ned langs bordkanten. Det kræver forsigtighed, lidt kræfter og helst også arbejdshansker, så du ikke kommer til skade.

Rigtig store magneter

Hvis at to magneter der hver har en styrke på 50 kg eller mere, sidder sammen, er det ikke sikkert de kan adskilles udelukkende med håndkraft. Ofte bruges der i stedet en kile lavet af træk. Kilen har en skarp kant, der kan presses ind mellem de to magneter. Når der presses kontinuerligt, vil kilen stille og roligt presse magneterne fra hinanden.

Skulle du stå i en situation hvor to meget kraftige magneter sidder sammen, er det ikke sikkert, det overhovedet er relevant at separere dem, eftersom at sammenstødet mellem de to magneter, meget vel kan have have ødelagt. Så så fald er det bedre at smide magneterne ud, da de over tid vil gå mere i stykker eller du kan skære dig på de skarpe kanter.

Opsummering

  • Slå aldrig på magneter med værktøj af nogen som helst slags, da det ødelægger magneten.
  • Adskil altid magneter ved at glide dem fra hinanden. Du må ikke brække dem fra hinanden.
  • Brug handsker medmindre der er tale om små magneter.
  • Vær forsigtig med tynde magneter da de nemt knækker.
© 2013 Brisingi | CVR: DK38666363