I praksis har alle magneter to poler; en nordpol og en sydpol. Det kan sommetider være lidt forvirrende, at tale om hvilken pol, der er nord og hvilken der er syd, fordi de ofte blandes sammen med Jordens magnetiske nordpol og sydpol. Når vi taler om magneter, er den magnetiske nordpol, dén pol som peger mod Jordens magnetiske nordpol. Den opmærksomme læser, undrer sig måske over, at en magnets nordpol kan pege mod Jordens nordpol. Nord + nord og syd + syd frastøder jo hinanden, hvorimod nord + syd og syd + nord tiltrækkes af hinanden. Så en magnets nordpol svarer faktisk til Jordens magnetiske sydpol. Hvis det er forvirrende, kan du se det som et stykke trivia, der er interessant at vide, men som du sikkert ikke har brug for, når du arbejder med magneter. Hvis du har brug for at kende til placeringen af en magnets poler, kan du læse videre nedenunder og få nogle mere håndterbare svar.

 • Findes der magneter med kun én pol?
  Nej. I praksis har alle magneteter en nordpol og en sydpol. Der forskes i magneter med kun én pol, men i øjeblikket er det kun forskning og ikke noget der er efterprøvet i virkeligheden.
 • Hvad sker der med polerne, hvis jeg knækker en magnet og derved får to mindre magneter?
  Hver af de mindre magneter, har nu to poler ligesom magneten før den blev knækket.
 • Er der fysiske kendetegn på de magneter I sælger, der identikerer hvor nordpol og sydpol er lokaliseret på en given magnet?
  Nej, det er der ikke. Som udgangspunkt er polerne på vores magneter placeret, som du ser på nedenstående illustrationer. Men du kan ikke se hvilken pol, der er nordpol og hvilken pol der er sydpol.
 • Hvordan kan jeg identificere en magnets nordpol og sydpol?
  Det er som regel ikke nødvendigt at vide, hvilken pol der er nordpol og hvilken pol, der er sydpol. Skulle du have bruge for det alligevel, er der et par nemme måder at gøre det:

  - Skriv til info@brisingi.com efter du har foretaget dit køb og bed om at få markeret polerne. Det gør vi gerne, hvis det drejer sig om nogle få magneter.

  - Brug din smart phone og download en app ved at søge efter 'magnetic pole identifier' i din App Store. Der findes flere forskellige apps, der kan identificere poler, så find den, du synes fungerer bedst for dig.
 • Hvis jeg køber to ens magneter, kan jeg så være sikker på, at de tiltrækkes af hianden i stedet for at frastøde hinanden?
  Hvis du køber to magneter, bestemmer du selv, om de skal tiltrække eller frastøde hinanden. Du skal blot dreje magneterne ind til de enten tiltrækkes eller frastøder hinanden. Det gælder alle magneter, da de alle har en nordpol og en sydpol.
 • Med hvor stor en styrke tiltrækker eller frastøder magneter hinanden?
  På produktsiderne oplyser vi på alle magneter der styrke i kg. Læs mere her. Hvis du har to magneter, der hver har en styrke på 10 kg og sætter dem sammen vil de tiltrækkes af hinanden med en styrke på 10 kg + 10 kg = 20 kg. Hvis du vender en af magneterne om vil de frastøde hinanden med en styrke på 10 kg + 10 kg = 20 kg.