Hvad bør jeg vide om gauss?

Hvad bør jeg vide om gauss?
28. marts 2019
Hvad bør jeg vide om gauss?

Hvad betyder gauss?

Gauss er et term, som ofte høres i forbindelse med en magnets styrke. Det er heller ikke forkert, men ofte taler man forbi hinanden, eftersom at gauss kan være forskellige værdier for den samme magnet, fordi at gauss kan måles på forskellige måder. Dette kommer vi til. Ind til videre er det tilstrækkeligt at vide, at gauss fortæller noget om magnetismen i en magnet.
Gauss er en enhed, der fortæller om mængden af magnetisme i et område. Altså den magnetiske densitet. Mere præcist er 1 gauss lig med 1 linie flux i 1 kubikcentimeter. Den svageste magnet, vi kan forestille os, vil derfor have 1 fluxlinie der går fra magnetens Nordpol til Sydpol. Et mere realistisk eksempel er en magnet med en gauss på 11700, som derfor have 11700 gausslinier fra magnetens Nordpol til Sydpol.

Hvad bruges gauss til?​

I de fleste hverdagessituationer er gauss ikke relevant at beskæftige sig med. De fleste ønsker blot at vide, hvor mange kilo en magnet kan holde og det siger gauss ikke noget om. Gauss bruges derimod ofte inden for elektronik, elektriske motorer og andre avancerede områder. Da de fleste af vores magneter er lavet af materialet neodymium, vil vi se på hvordan gauss bruges i denne kontekst. Derfor vil vi se på to ofte anvendte målemetoder, der bruger gauss som måleenhed.

BRMAX (RESIDUAL FLUX DENSITY)​

Brmax eller bare Br beskriver den magnetiske induktion, der er tilbage i en magnet efter at det magnetiserende felt er fjernet. Brmax opgøres i gauss, og for neodymium-magneter skrives det som en værdi fra N35 til N55. Det er en materialeværdi, der er uhængig af magnetens form, så der er et 1:1 forhold mellem et N-nummer og gauss. For eksempel svarer N35 til 11700-12100 gauss. På produktsiderne kan du både se N-nummeret og gauss-nummeret.

Overfladefelt

Hvor at Brmax var en materialeværdi, der blev målt i gauss, så bruges gauss også til at fortælle, hvor kraftigt det magnetiske felt er ved magnetens overflade. Overfladefeltets styrke afhænger af flere ting såsom materialet, magnetens form og hvordan magnetens bruges. Overfladefeltets styrke er derfor forskelligt alt efter, hvilken størrelse eller form magneten har. Desforuden kan overfladefeltet defineres på flere måder. Det kan beregnes ved brug af matematiske formler eller det kan måles med et gaussmeter. Hvis at overfladefeltet måles gøres det direkte på magnetens overflade, men det kan være forskelligt, hvor på overfladen der måles. Disse ting gør, at en magnets overfladefelt kan være forskelligt for den samme magnet hos forskellige magnetforhandlere, fordi at der ikke findes en standard for hvordan der måles.

Hvad bør jeg vide om gauss før jeg køber en magnet?​

  • Brmax og N-nummeret er en materialeværdi, der kan slås op i en tabel. Derfor er værdien altid den samme, uanset hvilken magnetforhandler du handler hos.
  • Brmax og N-nummeret fortæller ikke, hvor mange kilo en magnet kan løfte. En stor magnet med et lille Brmax og N-nummer, kan derfor sagtens være langt stærkere (løfte flere kilo) end en mindre magnet med et højt Brmax og N-nummer.
  • Hvis at to magneter har samme form og størrelse vil magneten med det højeste Brmax og N-nummer være stærkest.
  • Overfladefeltet giver en bedre indikation end Brmax og N-nummeret, når at styrken af et magnetfelt skal bestemmes. Det er fordi, at der måles ved magnetens overflade. Men det fortæller ikke noget om, hvor mange kilo en magnet kan løfte.
  • En magnets overfladefelt kan være svært at sammenholde på tværs af flere magnetforhandlere, fordi det kan måles på flere måder.
  • Ikke alle magnetforhandlere angiver overfladefeltet. Det gør vi for eksempel heller ikke i øjeblikket.
  • Vær opmærksom på at nogle forhandlere markedsføre deres magneter som værende kraftige, fordi de har en høj gassværdi. Jeg håber, at ovenstående hjælper til at forklare, hvorfor at gauss i mange tilfælde ikke er relevant at forholde sig til.
© 2013 Brisingi | CVR: DK38666363